ochrona danych osobowych może być prosta

Skorzystaj z systemu zarządzania ochroną danych osobowych.

Załóż darmowe konto Skontaktuj się z nami

ODOSYSTEM

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE

Teraz możesz zarządzać systemem ochrony danych osobowych w Twojej firmie w sposób wygodny i kompleksowy z dowolnego miejsca na świecie. ODOSYSTEM zapewnia Administratorom Danych, Inspektorom Ochrony Danych, Administratorom Systemów Informatycznych pełną kontrolę przetwarzanych danych osobowych. Funkcjonalność systemu umożliwia obsługę pojedynczych podmiotów oraz dużych grup kapitałowych z wieloma podmiotami, automatyzację procesów, integrację z firmowymi systemami uwierzytelnienia oraz pełną zgodność z europejskimi przepisami ochrony danych osobowych (RODO).

Załóż darmowe konto

sprawdź bezpłatnie jak ODOSYSTEM może pomóc Twojej firmie

14 dni bezpłatnego testu

przetestuj za darmo

W ramach testów otrzymasz na 14 dni darmowe konto, które zapewnia dostęp do wszystkich funkcji wybranego planu ODOSYSTEM.

Podstawowy

mc29 zł
Idealny dla małych firm, posiadających prostą strukturę organizacyjną. Umożliwia łatwe prowadzenie rejestrów i wykazów wymaganych przepisami RODO, oraz wydawanie upoważnień.
 • 1 podmiot,
 • 1 lokalizacja,
 • 1 subdomena podmiotu,
 • do 20 zbiorów danych,
 • do 50 pracowników,
 • Upoważnienia opisowe,
 • Rejestr czynności przetwarzania, w tym rejestry:
 • - zbiorów,
 • - osób upoważnionych,
 • - udostępnionych danych,
 • - powierzeń,
 • - incydentów,
 • - 5 rejestrów pomocniczych,
 • Wsparcie prawne*,
 • Autentyfikacja ODOSYSTEM,

Standard

mc167 zł
Idealny dla firm, z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Pozwala zdefiniować funkcje użytkowników oraz automatyzuje część procesów związanych z ochroną danych.
 • 1 podmiot,
 • 1 subdomena podmiotu,
 • 3 lokalizacje,
 • 15 działów organizacyjnych,
 • 30 zbiorów danych,
 • do 150 pracowników,
 • 4 role użytkowników,
 • Upoważnienia opisowe,
 • Upoważnienia szczegółowe,
 • Zgody - obszary przetwarzania,
 • Wykaz zbiorów danych,
 • Rejestr czynności przetwarzania, w tym rejestry:
 • - zbiorów,
 • - osób upoważnionych,
 • - zgód dot. obszarów,
 • - udostępnionych danych,
 • - powierzeń,
 • - incydentów,
 • 5 rejestrów pomocniczych,
 • 5 list zaszeregowań,
 • 1 szkolenie ODO,
 • System powiadomień,
 • Wsparcie prawne*,
 • Autentyfikacja: ODOSYSTEM, Google

Rozszerzony

mc867 zł
Idealny dla dużych firm oraz małych grup kapitałowych. Integruje procesy zarządzania ochroną danych, automatyzuje zadania, upraszcza pracę Inspektorów Ochrony Danych.
 • 3 podmioty,
 • 3 subdomeny podmiotów,
 • 15 lokalizacji,
 • 45 działów organizacyjnych,
 • do 120 zbiorów danych osobowych,
 • do 3000 pracowników,
 • 10 ról użytkowników,
 • pełna kontrola nad funkcjonalnością kont użytkowników - ACL,
 • 3 wykazy zbiorów danych osobowych,
 • Rejestr czynności przetwarzania, w tym:
 • - zbiorów,
 • - osób upoważnionych,
 • - zgód dot. obszarów,
 • - udostępnionych danych,
 • - powierzeń,
 • - incydentów,
 • 30 rejestrów pomocniczych,
 • 30 list zaszeregowania,
 • 5 szkoleń ODO,
 • Modyfikacja wyglądu raportów,
 • System powiadomień,
 • Wsparcie prawne*
 • Autentyfikacja: ODOSYSTEM, Google, LDAP, CAS

Profesjonalny

skontaktuj się z nami
Dedykowany dla dużych podmiotów, grup kapitałowych oraz podmiotów oferujących usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. Ułatwia zarządzanie ochroną danych osobowych bez względu na wielkość podmiotów.
 • Grupy podmiotów,
 • 30 podmiotów,
 • subdomeny dla każdego podmiotu,
 • Dowolna ilość lokalizacji,
 • Dowolna ilość działów organizacyjnych,
 • Nieograniczona ilość zbiorów danych osobowych,
 • Nieograniczona ilość pracowników,
 • Nielimitowane role użytkowników,
 • Pełna kontrola nad funkcjonalnością kont użytkowników - ACL,
 • 30 wykazów zbiorów danych osobowych,
 • Rejestr czynności przetwarzania, w tym rejestry:
 • - zbiorów,
 • - osób upoważnionych,
 • - zgód dot. obszarów,
 • - udostępnionych danych,
 • - powierzeń,
 • - incydentów,
 • Nielimitowane rejestry pomocnicze,
 • Nielimitowane listy zaszeregowania,
 • Nielimitowane szkolenia ODO,
 • Konfigurowalny system zgłoszeń,
 • Kalendarze spotkań i wizyt kontrolnych ABI/IOD,
 • System wymiany dokumentów,
 • Modyfikacja wyglądu raportów,
 • System powiadomień,
 • Autentyfikacja: ODOSYSTEM, Google, LDAP, CAS