subdomena podmiotu

definiowana subdomena nazwapodmiotu.odosystem.pl