zbiorów danych

maksymalna ilość możliwych do zdefiniowania zbiorów danych