pracowników

maksymalna ilość użytkowników z wydanymi upoważnieniami