działów organizacyjnych

maksymalna ilość definiowanych działów organizacyjnych