listy zaszeregowania

przyporządkowanie zbiorów i zasobów bazodanowych do działów, lokalizacji, podmiotów