pełna kontrola nad funkcjonalnością kont użytkowników

definiowanie szczegółowych uprawnień użytkowników w ODOSYSTEM