podmiotów

maksymalna ilość podmiotów w ramach planu