podmioty

maksymalna ilość podmiotów w ramach planu