role użytkowników

definiowane role użytkowników np. IOD, ASI z przypisanymi uprawnieniami w ramach ODOSYSTEM