Upoważnienia opisowe

Upoważnienia do przetwarzania danych bez listy aplikacji