Upoważnienia szczegółowe

upoważnienia z listą aplikacji, modułów, loginów użytkowników